Fundacja

Słoneczna Akademia

Fundacja „Słoneczna Akademia” powstała by nieść radość z pracy twórczej. Zajmujemy się organizacją i prowadzeniem warsztatów dla dzieci, które mają do niej utrudniony dostęp z uwagi na stan zdrowia, bądź też sytuacje rodzinną. Sztuka powinna łączyć i nieść radość, dlatego staramy się dotrzeć z nią do najbardziej potrzebujących.

O Fundacji

Fundacja „Słoneczna Akademia” powstała po to aby na dziecięcych oddziałach szpitalnych mogła zagościć sztuka. Zmęczone chorobą dzieci i zatroskani rodzice powinni dzięki zajęciom artystycznym mieć możliwość wspolnego tworczego działania. Sztuka potrafi zdziałać cuda a jej miejsce jest nie tylko w poważnych salach muzealnych. Zapraszamy sztukę do naszego „słonecznego” stołu. Każdy chętny do pracy jest mile widziany.

Kiedy w 2003 roku trafiłam do Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, aby poprowadzić tam zajęcia plastyczne i opowiedzieć o pracy malarki i rysowniczki, ktorą jestem, nie przewidywałam jeszcze, że będzie to początek długiej znajomości i przyjaźni. Długo myślałam o dzieciach, ktore musiały rozstać się z domem, rodziną i wszystkim co znajome i przyjazne. Pomyślałam że sztuka to nie tylko wielkie dzieła i wielcy tworcy. Sztuka to także radość tworzenia. Założyłam Słoneczną Akademię aby na oddziałach szpitalnych zagościła sztuka, może nie ta, ktora przejdzie do historii ale na pewno ta, ktora przyniesie radość i da chwilę zapomnienia od trudnych doznań.

Bardzo ważne jest angażowanie pacjentow w interesujące zajęcia dodatkowe. W czasie pracy z chorymi dziećmi na Oddziale Onkologicznym Centrum Zdrowia Dziecka zobaczyłam na własne oczy, że sztuka potrafi czynić cuda.

Nasze cele

1

Promowanie kultury i sztuki wśród dzieci i młodzieży, która
z różnych powodów ma do niej utrudniony dostęp (długoterminowa hospitalizacja, trudna sytuacja materialna, miejsce zamieszkania, status społeczny).

2

Rozwijanie współpracy z osobami prowadzącymi działalność
w zakresie kultury i sztuki. Podjęcie współpracy z ludźmi
z obszaru kultury wysokiej i rozwijanie tej współpracy
w kierunku organizowania wspólnych projektów artystycznych.

3

Objęcie szczególną opieką artystyczną dzieci i młodzież przebywającą na oddziałach onkologicznych.

4

Dotarcie z ofertą kulturalną do dzieci
i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

5

Publikacja i upowszechnianie osiągnięć artystycznych podopiecznych fundacji.

6

Organizowanie wystaw plastycznych prezentujących dokonania
artystyczne dzieci i młodzieży.

7

Podjęcie działań edukacyjnych dla przyszłej kadry edukatorskiej i wolontaryjnej.

0

Ponad 600 warsztatów przeprowadziła „Słoneczna Akademia”.

0

Tyle lat działa fundacja. Jesteśmy z Wami od 2011 roku.

0

Co roku tyle dzieci pracuje na warsztatach bądź korzysta z naszych materiałów.

Organizacja Pożytku Publicznego

Już szósty rok jesteśmy OPP

Fundacja „Słoneczna Akademia” uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego w 2014 roku. Nieprzerwanie od tego momentu można nas wspierać za pomocą przekazania 1% z podatku. Uzyskaną w ten spósób pomoc przeznaczamy w głównej mierze na materiały plastyczne, które są następnie wykorzystywane podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Przekaż 1% podatku na numer KRS: 0000398589

Skontaktuj się z nami

Zainteresowało Cię to co robimy? Chciałbyś/aś pomóc bądź dowiedzieć się wiecej? Zapraszamy do kontaktu.

Nacisnij na przycisk by przenieść się do działu „Kontakt”.