Fundacja Słoneczna Akademia

jest Organizacją Pożytku Publicznego

i możesz wesprzeć ją 1% swojego podatku.

Jesteśmy rownież dostępni na portalu Facebook.

Obejrzysz tam najnowsze prace podopiecznych

i dowiesz się o wszelkich aktualnościach.

Nasze cele


1.

Promowanie kultury i sztuki, wspieranie rozwoju artystycznego, pobudzania aspiracji wśrod dzieci i młodzieży, w szczegolności wśrod tych mających utrudniony dostęp do kultury ze względu na:

a) choroby i związaną z nimi hospitalizację, w tym na oddziałach onkologicznych i rehabilitacyjnych

b) trudną sytuację materialną, miejsce zamieszkania, status społeczny lub z innych powodow2.

Publikowanie i upowszechnianie prac i osiągnięć artystycznych dzieci i młodzieży.3.

Inicjowanie, organizowanie i wspieranie wszelkich form działalności artystycznej dzieci i młodzieży.4.

Rozwijanie wspołpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie kultury i sztuki.5.

Dotarcie z ofertą kulturalną do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.